امروز شنبه ۳ فروردين ۱۳۹۸

کتاب ها

مدیریت

نامه الکترونیک چاپ

131 nokte modiriati baraye modiran131 نکته مدیریتی برای مدیران

 مدیریت علم و فن است برای مدیریت آرام وموفق باید از تجربه مدیران موفق دنیا استفاده کرد لذا نکات وفنونی که در تجربه مدیران موفق امتحان پس داده اند در قالب 131 نکنه مدیریتی در این کتاب مطرح شده است.

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دین پژوهی اعتقادی

نامه الکترونیک چاپ

تحلیلی بر جهان بینی بیمارtahlili bar jahanbini bimar

 این کتاب سلسله درس­هایی است که نویسنده در اوایل انقلاب در نقد عقاید و جهان بینی ماده گرایانه منافقین مطرح کرد و ضعف های آشکار آن را در تحلیلی مقایسه ای با جهان بینی اسلام ناب محمدی آشکار نمود.

 

 

 

alt

صفحه 2 از 2