امروز شنبه ۳ فروردين ۱۳۹۸

کاهش فشار روانی صراحت صداقت صمیمیت

نامه الکترونیک چاپ

منبع: استاد کرمی/افق حوزه/س6ش159 مرداد86/ص6

کاهش فشار روانی

صراحت      صداقت      صمیمیت

چند طریق برای کاهش تاثیر استرس و فشار های روانی وجود دارد :

اولین راه این است که احساساتمان را با اطرافیان، صریح و صادقانه بیان کنیم ، تا راحت تر مشکلات را درک کنند.

خانواده هایی که فرزندان شان صادقانه احساساتشان را بروز ندهند دچار ضرر بزرگی می شوند ؛ چون نمی توانند مشکل فرزند را درک کنند تا آن را به طور صحیح بر طرف نمایند و از طرفی بچه ها هم نمی توانند خلاقیت ها و استعدادهای خود را شکوفا کنند .

در روانشناسی رشد گفته می شود: انسان ها در هر مرحله از رشد نیازها و مشکلات تازه ای دارند . مثلاً در کودکی مشکل راه رفتن و نیاز به مراقبت شدید وجود دارد. در دورۀ جوانی ، جوان نیاز به مقبولیت ، محبوبیت و موفقیت دارد و از طرفی به خاطربی تجربگی، مشکل عدم شناخت راه رسیدن به موفقیت را دارد. و در مرحلۀ پیری ، فرد نیاز شدید به محبت دارد و از طرفی ، مواجهه با مشکل عدم ابراز محبت است.

بنابراین زندگی مانند مسیری است که در هر مرحله اش مشکلی جدید وجود دارد . اما مسألۀ مهم ، آن است که انسان راه حل مشکلات و مقابله با آنها را یاد بگیرد ؛ اولین قدم در مقابله با مشکل، تحمل فشار روانی و پس زدن آن است ، تا اینکه مشکلات و فشار روانی آن ، ما را افسرده و ناتوان نکند، صریح و صادق بودن در زندگی موجب افزایش روحیۀ شهامت و شجاعت در مبارزه با مشکلات زندگی می باشد.