امروز سه شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸

روش شناسی

نامه الکترونیک چاپ

raveshe tablighروش تبلیغ

 نیاز به جذب مخاطب و ایجاد انگیزش دینی، مهم­ترین رسالت تبلیغ است و تبلیغ، در واقع علم ارتباط بر پایۀ فرهنگ اسلامی است. بسیاری از عالمان وارسته و پرتلاش و حتی طلبه های جوان این نیاز را دریافته ­اند. نویسنده در این کتاب سعی کرده است با توجه به تجارب خطیبان و مبلغان پیشین و نیز تجربیات شخصی، نکات و مهارت­هایی را به به مبلغان و کارشناسان تبلیغ مبلغان ارائه کند تا در جذب مخاطب و انتقال پیام و ایجاد انگیزش موفق باشند.

 

 

alt