امروز دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

مهارتهی زندگی

نامه الکترونیک چاپ

دوستان فرزندانdustan farzandan

 انسان در آینۀ دوستان و اطرافیانش رشد شکل می­گیرد. هر پدر و مادری می­داند که دوستان از مهم ترین ارکان تربیتی فرزندانشان هستند. بسیار این جلمه را می شنویم که «دوستان ناباب عامل اصلی در انحراف و حتی بزهکاری نوجوانان و جوانان هستند.» پدر و مادر یا باید به کلی فرزندشان را زیر نظر داشته باشند، یا با ایجاد فضایی آکنده از دوستی و اعتماد با دوستان فرزند خود نیز آشنا شوند و به این ترتیب نظارتی توأم با احترام و محبت را دنبال کنند. نویسنده سعی می­کند مهارت­هایی را معرفی کند، تا پدر و مادر به مدد آن بتوانند با دوستان فرزندان خود نیز ارتباط داشته داشته باشند و از نگرانی دوستان ناباب رهایی یابند.

 

 

alt

 

maharathaye ijade ezat nafs va etemade be nafsمهارت های ایجاد عزت نفس و اعتماد به نفس

 برای موفقیت و مبارزه با مشکلات ریز ودرشت زندگی انرژی و قدرت کافی لازم است. دو عنصر عزت نفس و اعتماد به نفس قدرتی پایدار ایجاد می­کند تا انسان بتواند با یادگیری مهارت های لازم زندگی خود را به بهترین شکل پیش ببرد.

 

 

 

 alt

 

 

مهارت های مدیریت و کنترل بحران در زندگیmaharathaye modiriat va kontorol bohran dar zendegi

 زندگی در عصر کنونی لوازم خود را می­طلبد. استرس و مشکلات شغلی و نیز مشکلات زندگی شخصی انسان را به بحران می­کشاند. «مهارت های مدیریت وکنترل بحران» برای هر کسی لازم است تا بتواند با استفاده از آنها آرامش را به زندگی خو د بازگرداند و در گام بعد مانع از بروز بحران در زندگی خود شود. این مهارت­ها کاملا کار بردی تدوین شده تا در هر شرایطی اجرایی باشند.

 

 

alt

 

 

 

mhaharate olgu sazi baraye kudakanمهارت الگوسازی برای کودکان

مهارت­های الگو سازی برای نوجوانان و جوانان کمک بسیار شایانی به رشد آنها می­کند تا در دوران رشد فکری و جسمی بتوانند در آینۀ الگوهای مناسب شکل بگیرند. در حقیقت الگو به منزلۀ آدرسی برای رسیدن به اهداف زندگی است. نویسنده در این کتاب تلاش کرده است تا به دور از افراط و تفریط، معرفی الگو و روش عملی استفاده از الگو را به مربیان و والدین بنمایاند.

 

 

alt

 

 

 

tabdil shekast be piruzi

تبدیل شکست به پیروزی

 شکست در زندگی هر انسانی وجود دارد، اما این پایان کار نیست. هر شکستی نباید ماندگار باشد، بلکه باید عبرت و نردبانی برای پیروزی و کامیابی در دوره های دیگر زندگی باشد. این هنر نیاز به فعالیت و آگاهی دارد؛ دو مؤلفه ای که نویسنده این کتاب سعی دارد تا آن را به زبانی ساده برای مخاطبانش بیان کند.

 

 

 

alt