امروز دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

مدیریت

نامه الکترونیک چاپ

131 nokte modiriati baraye modiran131 نکته مدیریتی برای مدیران

 مدیریت علم و فن است برای مدیریت آرام وموفق باید از تجربه مدیران موفق دنیا استفاده کرد لذا نکات وفنونی که در تجربه مدیران موفق امتحان پس داده اند در قالب 131 نکنه مدیریتی در این کتاب مطرح شده است.

 

 

 

 

 

 

 

alt