امروز يكشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸

دین پژوهی اعتقادی

نامه الکترونیک چاپ

تحلیلی بر جهان بینی بیمارtahlili bar jahanbini bimar

 این کتاب سلسله درس­هایی است که نویسنده در اوایل انقلاب در نقد عقاید و جهان بینی ماده گرایانه منافقین مطرح کرد و ضعف های آشکار آن را در تحلیلی مقایسه ای با جهان بینی اسلام ناب محمدی آشکار نمود.

 

 

 

alt